Koszyk

  1. x X

Zakupy razem: 0.00 zł

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów

Formularz zwrotu

(prosimy o skopiowanie i wypełnienie formularza w celu dokonania zwrotu i przesłanie go drogą e-mailową na adres herbaciarniajasminum@gmail.com)

NUMER ZAMÓWIENIA:............................................................ 

DATA ZAMÓWIENIA:............................................................ 

NUMER FAKTURY/PARAGONU:............................................................ 

IMIĘ I NAZWISKO:............................................................ 

ADRES:............................................................  

............................................................ 

TELEFON:............................................................ 

EMAIL: ............................................................ 

Proszę o zwrot gotówki na rachunek bankowy:(zwrot możliwy jest jedynie na rachunek bankowy Klienta)

nazwa Banku: ............................................................ 

Numer rachunku

page1image8056page1image8376page1image8856page1image9176page1image9640page1image10120page1image18440page1image18760page1image19240page1image19560page1image20024page1image20504page1image20968page1image21448page1image21912page1image22392page1image22856page1image23336page1image23800page1image24280page1image29464page1image29944page1image30408page1image31152

NAZWA TOWARU

page1image33720 page1image34040

ILOŚĆ

page1image34968 page1image35288

CENA BRUTTO

page1image37200

PRZYCZYNA ZWROTU

page1image38432
page1image39664 page1image39984page1image41200
page1image43368 page1image43688page1image45064
page1image46760 page1image47080page1image49288

Uwagi Klienta: ............................................................ 

Oświadczam, że znane mi są warunki zwrotu towaru określone w Regulaminie sklepu.

..................................

(czytelny podpis Klienta)